• Hotline: 08 3933 9696
  • Khung giờ phục vụ: 8h - 10h30 ; 12h - 14h30 hoặc13h - 15h30 ; 15h30 - 18h

LÁ CHUỐI

Lá chuối tươi có công dụng giúp giữ chất nguyên vật liệu bên trong nó, giúp nguyên vật liệu luôn tươi mới.

 


Nguyên vật liệu khác